trezory a sejfy

Úvod InfoBezpečnostné triedy trezorov

Bezpečnostné triedy trezorov


Pri testovaní trezorov je potrebné rozlišovať medzi ochranou proti vlámaniu a ochranou pred požiarom.

 

Pre jeden aj druhý test platí, že ich vykonávajú certifikované testovacie ústavy, a to podľa kritérii, ktoré sú stanovené pre celú Európu. Po úspešnom absolvovaní testu dostane každý trezor výsledný certifikát bezpečnostnej triedy, ktorý hovorí o jeho ochrane proti vlámaniu.

 

Jednotlivé bezpečnostné triedy trezorov indikujú, ako dlho trvá násilné otvorenie trezoru bez znalosti zadaného kódu alebo vlastníctva kľúča. Čas potrebný na prekonanie zabezpečenia trezoru sa označuje jednotkami RU (jednotky odporu).

Zjednodušene to znamená, že čím vyššou bezpečnostnou úrovňou trezor disponuje, tým dlhšie trvá jeho násilné otvorenie. Predlžuje sa tak čas, ktorý je potrebný pre neželané vniknutie do vnútra trezora.

 

Úroveň zabezpečenia trezora sa zároveň zohľadňuje pri jeho poistení a poistení jeho obsahu. Opäť platí, že čím vyššia bezpečnostná trieda, tým hodnotnejšie veci môžu byť v trezore uložené.

 

ROZDELENIE BEZPEČNOSTNÝCH TRIED


BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA

VLASTNOSTI

POPIS

Výrobky
bez bezpečnostnej triedy

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda S1
EN 144-50

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda S2
EN 144-50

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda Z1
ČSN 906012

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda Z2
ČSN 906012

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda Z3
ČSN 906012

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A

Základná ochrana proti vlámaniu

Bezpečnostná trieda 0
ČSN 1143-1

Jednoplášťový alebo dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Hrúbka dverí 6 mm

Ochrana pre menšie obnosy financií
Ochrana pre dennú tržbu
Ochrana pre zbrane

Bezpečnostná trieda 1
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Hrúbka dverí 12 mm

Ochrana pre menšie obnosy financií
Ochrana pre dennú tržbu
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre domácnosti a menšie podniky

Bezpečnostná trieda 2
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy A
Výplň betónom B50

Ochrana pre väčšiu hotovosť
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre zlatníctva a stredné podniky

Bezpečnostná trieda 3
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
Trezorový zámok triedy B
Výplň betónom B70

Ochrana pre hotovosť nad 100 000€
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre veľké podniky a spoločnosti

Bezpečnostná trieda 4
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
2 x trezorový zámok triedy B
Výplň betónom B90

Ochrana pre hotovosť do 200 000€
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre banky a finančné inštitúcie

Bezpečnostná trieda 5
ČSN 1143-1

Dvojplášťový korpus a dvere
2 x trezorový zámok triedy B
Výplň betónom B90

Ochrana pre hotovosť do 500 000€
Ochrana pre šperky a doklady
Ochrana pre zbrane
Vhodné pre banky a finančné inštitúcie

 

Copyright 2015 - 2024 © DIGIMAT.sk