Odstúpenie od zmluvy

Úvod KontaktOdstúpenie od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

(Príloha č. 3 k zákonu 102/2014 Z.z.)

Vyplňte tento formulár iba vtedy, keď si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 Poznámka: právnická osoba nemá nárok na odstúpenie od zmluvy na diaľku – ustanovenia zákona 102/2017 sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kúpna zmluva sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Kontaktujte nás, radi sa s vami dohodneme. 

stiahni

Copyright 2015 - 2024 © DIGIMAT.sk